S
teunt uw ons? Bij de emancipatie van Holebi’s, transgenders en mensen met een beperking?

 

Home

Bestuur

Contact

Coronavirus

De draak

Discriminatie

   Gender Fluidity

Link BelgiŽ

Link Duitsland

Link Nederland

Nieuws en activiteiten

Onze sponsors

Provincie Zeeland

Raad van bestuur

Vacatures

Webshop

 

Mail de webmaster

 

 


 

Holebi of transgender of misschien wel beide. Gender FluÔdity 

Het roze huis 's-Hertogenbosch is door, voor en met holebi's,  transgenders en mensen met beperking opgezet. Deze organisatie wil graag door onder andere bijeenkomsten te organiseren, zoals de bekende T & T avonden, lezingen te geven en te volgen, bijeenkomsten te bezoeken, voorlichting te geven en het netwerken met andere organisaties uitbreiden, zodat de emancipatie van de HLBTIQ gemeenschap en de mensen met beperking op een hoger plan komt te staan.

Zo voeren wij daarnaast ook gesprekken met onze achterban/doelgroep, met collega's, met professionals en dit zowel op lokaal niveau alsmede landelijk niveau. Tevens zijn wij actief bezig om te lobbyen bij de landelijke instanties en op Europese niveau. Zodat emancipatie in een stijgende lijn komt  met betrekking tot het welzijn van onze doelgroepen. Wij denken hierbij aan vergoedingen die nodig zijn voor bijvoorbeeld een medisch traject, scholing, coaching, gelijke rechten conform de mensenrechten en werkgelegenheid.

Als zich hierin zal kunnen vinden? Na het lezen van de bovenstaande tekst. En uw bereikt om ons te steunen?

 

Kunt uw een donatie doen op het volgende rekeningnummer:

                                Het roze huis ’s-Hertogenbosch
                                te ’s-Hertogenbosch

                               NL02 INGB 0008 0080 13

                               of

                              NL25 RABO 0321 5610 07

Wij danken uw voor de tijd die heeft willen nemen om ons te steunen in ons werk.